INCOTERMS (Международните правила за тълкуване на търговските термини)

За да се избягват недораазумения между всички участващи лица в транспорта на стоки през тридесетте години на миналия век, Международната Търговска Камара (ICC) приема първите INCOTERMS, които представляват международни правила за определяне на мястото за прехвърляне на отговорностите по превоза и собствеността на стоките. Тези правила се преразглеждат на всеки десет години. Най-често ползваните и разпространени са: EXW, FOB, CIF или DDP/DAP. На кратко: кога отговорността за стоката се прехвърля от продавача на купувача.

incoterms
Incoterms

ВИДОВЕ КОНТЕЙНЕРИ

Вид контейнер
Вътрешна дължина
Вътрешна ширина
Вътрешна височина
Вътрешен обем
Тегло тара
Tоварен капацитет
20 фута стандарт
5.895 м
2.350 м
2.392 м
33 м3
2230 кг
28000 кг
40 фута стандарт
12.029 м
2.350 м
2.392 м
67 м3
3780 кг
28000 кг
40 фута high cube
12.024 м
2.350 м
2.697 м
76 м3
4020 кг
28000 кг

ПЪЛЕН И ГРУПАЖЕН КОНТЕЙНЕР (FCL и LCL)