Транспорт на пратки по вода

Водният транспорт е най-евтиния начин за пренасяне на хора и товари. Той използва естествените водни басейни като морета, океани и по-големи плавателни реки, което не изисква разходи за инфраструктура, освен в случаите на плавателни канали. Разходите за експлоатация на водния транспорт също са значително по-малки. Водният транспорт може да се похвали с най-голяма товароносимост и е много подходящ за транспорт на обемни товари на дълги разстояния.

Разходите за експлоатация са изключително ниски, тъй като корабите са най-икономични от гледна точка на отношението: товар/разстояние. Всички тези фактори го правят най-евтиния начин за транспорт на стоки от едно място до друго.

Обширните поверителни договори за превозвачи и близките партньорства в чужбина ни позволяват да преместваме товари до всяка точка на света. Осигурявайки персонализирано обслужване на клиентите и развивайки силни междуфирмени взаимоотношения, ние допълваме успеха на нашия клиент, като предлагаме надежден, безгрижен воден транспорт. Доверете се на Си-Корсус Логистика. Ние ще се погрижим за вашият товар. Обадете се сега!

Kонтейнерен транспорт

Товарните кораби могат да пренасят много повече стока, отколкото който и да е самолет, влак или камион. Това прави корабите много подходящи за пренос на огромни товари, които биха били непосилни за всички останали видове транспорт.

Налагането на контейнерният транспорт предоставя възможност за много по-гъвкави услуги и може да бъде настроен според индивидуалните желания и нужди на клиентите.

Контейнерния превоз е бъдещето не само на водния, но и на комбинирания транспорт. Той дава сигурност за Вашия товар през цялото му движение от клиент продавач до клиент купувач. Контейнерите могат да се ползват за всеки товар едновеременно по суша и море.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ